• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
25 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
 
2
 
3
 
4
... سیدحسن ... رئیس ...
5
 
6
... برعهده بگیرند، گشایش یافت. ریاست دارالمعلمین مرکزی به ابوالحسن فروغی ... ، و ریاست دارالمعلمات (مرکز تربیت آموزگاران ... ، وزیر اطلاعات وقت نیز رئیس احتسابیه بود. اداره احتسابیه ... ‌آبادی (د ح1331ق) و سیدابراهیم حسینی طهرانی (د 1332ق) هنوز ...
7
... (معروف به علامه رفیعی) فرزند سیدابراهیم -ذریه سیدمیرزا محمدزمان طالقانی قزوینی ... ارث برده است. «سیدمیرزا رفیع – سیدابراهیم – سیدابوالحسن رفیعی قزوینی.» نسب مادریش ... حکیم سبزواری و اشارات شیخ الرئیس ابوعلی سینا را تدریس می ...
8
 
9
دکتر سیدابراهیم نعمت‌اللهی اصفهانی، از دانشمندان ... بوده است. ... معرفی اجمالی ... دکتر سیّدابراهیم نعمت‌اللّهی فرزند حاج میرزا ... پرداخت. استادی رشته فیزیولوژی و ریاست آزمایشگاه آن، بازرس آموزشگاه‌های ...
10
 
25 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار