• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
312 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... آدرس‌دهی مقاله‌های ویکیفقه و ویکی‌پرسش، به صفحه ... و رفع اشکال ویکی‌نگارها. ... مخاطبین ویکیفقه ... مخاطبین ویکیفقه اساتید حوزه و ... مقالات جزو اولویت‌های ویکیفقه است. ویکیفقه فعلا با محدودیت فعالیت ... که با استانداردهای ویکیفقه (دانشنامه‌ای بودن، ویکی‌سازی مناسب، ...
2
برای درج مطلب در ویکی فقه و یا ویکی پرسش رعایت آیین نامه ذیل ... . ... شروع مقالات در ویکی فقه ... چکیده در ویکی فقه ... مقالات در ویکی فقه با یک چکیده ... - راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است به ...
3
... ایشان رجوع کنید به :‌ ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ... ایشان رجوع کنید به : ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ... ایشان رجوع کنید به : ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ...
4
 
5
... کل مقاله. ب: باب‌های فقهی که از این عنوان بحث ... مقاله‌ قبل از اینکه وارد ویکی گردد باید (replace) جایگزینی « ي ... هم اصطلاح باشد. مانند: ولایت فقیه 2- عنوان مقاله در متن ... - راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است به ...
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
312 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار