• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توپخانه صحرایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجرای آتش برای پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه عملیاتی


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار