• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد خالدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و هشتم تیر ۱۳۴۶ در روستای طلاییه از توابع شهرستان لردگان به دنیا آمد. پدرش عوض، کشاورز بود و مادرش جان افروز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایي درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۷ در حلبچه عراق بر اثر بمباران شــیمیایي به شهادت رسید. مزار او در گلستان شهداي روستاي گزمنج تابعه شهرستان یاسوج قرار دارد. برادرش محمدظریف خالدی نیز شهید شده است.


جعبه ابزار