• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارتش جمهوری اسلامی ایران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارتش جمهوری اسلامی ایران که به‌اختصار آجا نیز نامیده می‌شود، پیکرهٔ اصلی نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهد. وظیفهٔ اصلی ارتش، مانند همهٔ نیروهای مسلح جهان، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانگان است. ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌همراه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهند. ارتش ایران، خود متشکل از چهار نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی است.

ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل یک ستاد مشترک و ۴نیرو می‌شود:
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا)
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)
قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
جعبه ابزار