درباره ما


ویکی شهید دانشنامه ای با موضوع جهاد و شهادت است که در مهر ماه سال ۱۳۹۶ در قالب سایت، با پشتیبانی موسسه صدای بهار اجراء شده است.
این سایت قصد دارد بانک جامع با محوریت جهاد و شهادت ایجاد کند تا محل رجوع مردم و علاقه مندان به این حوزه باشد. (مخاطبین اول این دانشنامه عموم مردم جامعه هستند و مخاطبین خاص پژوهشگران و محققین این عرصه.)
کار تدوین این دانشنامه توسط جمعی از فعالان و پژوهشگران جبهه فرهنگی شهید دلاور انجام می شود.
info@wikishahed.irجعبه ابزار