درباره ما


با گذر زمان واز دست رفتن والدین،خانواده،دوستان وهمرزمان شهیدان،متاسفانه آثار و خاطرات شفاهی آنها در مورد این بندگان خاص خداهم دست نیافتنی می شود. این دانشنامه در صدد کمک گرفتن از مردم و فعالان فرهنگ ارزشمند ایثاروشهادت است، تا با مشارکت هم بتوانیم رسالت بزرگ و الهی معرفی شهیدان عزیز را انجام دهیم. دراین را ه از کسانی که همراه وهمکارما هستند انتظار داریم،شهیدان را آنگونه که بوده اند معرفی نمایند.قطعا شهدای عزیز معصوم نبوده اند و شاید برخی از آنان در دوره هایی از زندگی کارهایی انجام داده اند که از بدیهیات سِنی انسان ها در دوره های کودکی،نوجوانی وجوانی است اما آنچه این بندگان خاص و اولیاءخدا را از انسان های دیگر متمایز می کند،بصیرت، انتخاب به جا وبه موقع شان است که ریشه در فطرت الهی و پاک آنها دارد.
پس درنوشتارمان سعی کنیم از اغراق درمورد شهیدان خود داری کنیم و آن بزرگان را آنگونه که بودند ،معرفی کنیم. فعالان زیادی در فضای مجازی در حال تلاش برای نشر معارف الهی و ارزش های متعالی شهیدان هستند،برنامه این دانشنامه این است که بامتمرکز ساختن بخشی از این فعالیت های ارزشمند و مستند سازی آنها،مرجع مناسبی برای معرفی شهیدان باشد. انشاالله
کاربران محترم می‌توانند نظرات خود را اعلام نمایند:
info@wikishahed.ir

اشخاص


شرکتها
جعبه ابزار