• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان آذربایجان شرقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان آذربایجان شرقی یکی از استان‌های ایران است که در منطقهٔ آذربایجان ایران واقع شده و در زمان حکومت پهلوی آذربایجان خاوری نامیده می‌شد. استان آذربایجان شرقی از سمت شمال به جمهوری‌های آذربایجان ، ارمنستان و نخجوان ، از سمت غرب و جنوب غرب به استان آذربایجان غربی ، از سمت شرق به استان اردبیل و از سمت جنوب شرق به استان زنجان محدود شده‌است.

جعبه ابزار