• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهاد دفاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهاد به صورت کلی به دو نوع جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی تقسیم می‌گردد.
جهاد دفاعی، جنگ و مبارزه‌ای است که در صورت تجاوز دشمنی به حریم مسلمین واجب و لازم می‌گردد و آیات متعدد قرآن به آن دستور دارد.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار