• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسینعلی پور ابراهیمی درگاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید حسینعلی پورابراهیمی درگاه
نـام پـدر :صفرعلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۰/۰۱/۰۲
مـحل تـولـد :آستانه اشرفیه / گیلان
سـن :۴۵ سـال (متاهل با ۲ فرزند)
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۵/۰۳/۲۰
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :حلب
نـحوه شـهادت :توسط تروریست های تکفیری
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا : رشتجعبه ابزار