خورشید کلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخورشیدکلا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گلوگاه در استان مازندران. این روستا در دهستان آزادگان قرار دارد.جعبه ابزار