• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زهرا پسندیده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوزدهــم فروردين ،۱۳۰۴ در روســتاي ســراجه از توابع شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش عباس و مادرش خانمسلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشــتن سواد آموخت. خانهدار بود. سال ۱۳۱۹ ازدواج كرد و صاحب چهار پســر و يك دختر شــد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه هنگام شركت در راهپيمايي برائت از مشركين توســط نيروهاي آلسعود به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي عليبنجعفر شهرستان زادگاهش واقع است.


رده‌های این صفحه : شهدای حج خونین
جعبه ابزار