• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سلطانمراد کزازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیزدهم اسفند ۱۳۲۳، در شهرستان همدان چشم به جهان گشود. پدرش اللهوردی و مادرش قدم خیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۴) پرداخت. سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، با سمت مبلغ در اهواز بر اثر اصابت موشک به هواپیما، شهید شد. مزار او در بهشتزهرای شهرستان تهران قرار دارد. فرزندش حسین نیز به شهادت رسیده است.جعبه ابزار