• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سکینه خانی زارچی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتم فروردين ،۱۲۸۵ در شــهر زارچ از توابع شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش صفر و مادرش رقيه نام داشت. خواندن و نوشتن نميدانســت. خانهدار بود. سال ۱۳۰۴ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه هنگام شــركت در راهپيمائي برائت از مشركين توسط نيروهاي ســعودي بر اثر ضربه مغزي به شهادت رســيد. پيكر وي را در گلزار شهداي خلدبرين شهرستان زادگاهش به خاك سپردند.


رده‌های این صفحه : شهدای استان یزد | شهدای حج خونین
جعبه ابزار