• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیداحسان میرسیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحسان میرسیار
نـام پـدر :سیداصغر
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۹/۰۲/۲۲
مـحل تـولـد :لنگرود
سـن :۳۵ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۴/۱۱/۲۲
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :حلب
مـحل مـزار :بی بی زبیده قرچک ورامینجعبه ابزار