• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیداحمد قاسمیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنهم اردیبهشت ۱۳۱۷، در شهرستان دماوند چشم به جهان گشود. پدرش سید مطلب و مادرش نرجسخاتون نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۴)پرداخت. سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز بر اثر انهدام هواپیما به شهادت رسید. مزار او در بهشتزهرای شهرستان تهران قرار دارد. فرزندش سیدمجتبی نیز شهید شده است.
جعبه ابزار