• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان شهرکرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان شهرکرد یکی از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است . مرکز این شهرستان، شهر شهرکرد است. شهرکرد، هفشجان و فرخ شهر از شهرهای مهم این شهرستان می‌باشند. این شهرستان قسمت شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته‌است. شهرستان شهرکرد از شمال به شهرستان‌ سامان و شهرستان بن ، از شرق به استان اصفهان ، از غرب به شهرستان فارسان و از جنوب به شهرستان‌ بروجن و شهرستان کیار محدود می‌گردد.
جعبه ابزار