• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان فریمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان فریمان از شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر فریمان است.


جعبه ابزار