شهید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید به معنی گواه و شاهد است؛ و در قرآن کریم نیز با همین مفهوم به کار رفته است. شهید یکی از نامهای خداوند نیز هست: والله شهید علی ما تعلمون / و خدا به کارهای شما آگاه است آل عمران آیه ۹۸ . اما این واژه بیشتر به معنای "کشته شده در راه خدا" به کار می رود. کتاب آسمانی قرآن، برای جایگاه کسی که جان خود را در راه خداوند فدا می کند، ارزش فراوانی گذاشته است. برای نمونه: "آنها (شهیدان) در جهان دیگر به رحمت خداوند می رسند و آن بهترین چیزی است که می توان در دنیا فراهم کرد" آل عمران آیه ۱۵۶ .

کشته شدگان راه خدا مرده نیستند، بلکه زنده هستند و با تنعم نزد خدا به سر می برند (همان - ۱۶۹). "(شهیدان) خرسند و شاد، در بهشت هستند" (همان - ۱۷۰ و ۱۹۵). در فرهنگ اسلام، کشته شدن در راه خدا، بهترین شیوه گذر از دنیا (مرگ) و ورود به آخرت است. از این رو یکی از آرزوهای بزرگان دین، مرگی این چنین بود. حضرت محمد (ص) می گویند: "قسم به آنکه جانم به دست اوست... دوست دارم که در راه خدا، نه یک بار و دوبار، که چندین بار زنده گشته و بار دیگر کشته گردم." حضرت علی (ع) می فرماید: "خدایا... اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، از ستم و تجاوز دورمان دار، و بر حق استوارمان گردان، و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند، شهادت را روزی مان فرما و از فتنه بازمان دار ." یازده امام شیعه شهید شدند، و در این بین، شهادت امام حسین (ع) و یارانش بسیار غم انگیز و اندوهناک بوده است. پیروان مذهب امامیه (شیعه) نیز با ایمان به گفتههای خداوند و الگو گرفتن از امامان خود، با ظلم کنار نیامدند، که سرنوشت برخی از آنان نیز کشته شدن در راه خدا بود. بنابر تحقیقات صورت گرفته، در طول ۲۳ سال رسالت پیامبر اکرم، حدود چهارصد تن از مسلمانان شهید شدند. از شهیدان نامور تاریخ اسلام می توان به حمزه عموی پیامبر ، حضرت ابوالفضل العباس برادر امام حسین (ع)، شهید اول (محمدبن مکی عاملی)، شهید ثانی (زین العابدین بن علی عاملی) و شهید ثالث (قاضی نورالله شوشتری) اشاره کرد.

در دوره معاصر نیز آیت الله سیدحسن مدرس، شهدای محراب، آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، ابراهیم همت، علی صیادشیرازی، سیدمرتضی آوینی برخی از شهیدان نامی هستند. بنابر آمار بنیاد شهید، حدود ۱۸۸ هزار نفر از ایرانیان در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران شهید شدند. و نیز از ۱۳۴۲ ش که نهضت امام خمینی آغاز شد، تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید ، حدود پنج هزار نفر در درگیریهای خیابانی، زندانها، زیر شکنجه، با حکم دادگاههای نظامی و ... شهید شدند.


رده‌های این صفحه : افراد بر پایه وضعیت
جعبه ابزار