• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شکنجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشکنجه‌ به آزار جسمی یا روحی برای مجازات یا اجبار کردن کسی به کاری گفته می شود. از آن در باب حدود و قصاص سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - درباره شکنجه

۱ - درباره شکنجه

[ویرایش]

شکنجه و آزار مسلمانان در مکه _


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار