• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عبدالحمید دیالمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحمید دیالمه (۴ اردیبهشت ۱۳۳۳ در تهران _ ۷ تیر ۱۳۶۰ در تهران)، نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی بود که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید و در قم به خاک سپرده شد.


جعبه ابزار