• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غلامرضا دانش آشتیانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افششم فروردین ۱۳۰۹، در شهرستان آشتیان چشم به جهان گشود. پدرش ابوضل و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره دکترا در رشته حقوق درس خواند. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز تا (سطح۳) پرداخت. نماینده مجلس نیز بود. سال ۱۳۳۰ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. هفتم تیر ۱۳۶۰، در سرچشمه تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر بمبگذاری به شهادت رسید. مزار او در بهشتزهرای تهران قرار دارد. فرزندش محبوبه نیز شهید شده است.جعبه ابزار