• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فاطمه نیک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم مهر ۱۳۰۰ در جزیره هرمز از توابع شهرستان قشم دیده به جهان گشود. پدرش عباس، ماهي گیــر بود و مادرش فاطمه نام داشــت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خانه دار بود. پس از ازدواج صاحب چهار پسر و سه دختر شد. نهم مرداد ۱۳۶۶ در مکه هنگام شــرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط عمال سعودي از ناحیه سر، صورت و دست، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهداي زادگاهش واقع است. او را شیرین نیز مي نامیدند. فرزندانش علی گلزاری ، غلام گلزاری و محمدرضا گلزاری نیز شهید شده اند.


جعبه ابزار