• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فتک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترور در متون روایی و فقهی با واژه‌هایی چون فَتْک، اِغْتِیال ، اِرْهاب و محاربه مترادف، مرتبط و مشابه دانسته شده است؛ اگرچه در عربی معاصر واژه ارهاب بیشتر ناظر به مسئله تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار