• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاسم صادقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم مهر ۱۳۱۵، در شهرستان جاجرم به دنیا آمد. پدرش اسفندیار و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره دکترا در رشته الهیاتدرس خواند. به تحصیل علوم دینی و حوزوی تا (سطح۴) پرداخت. نماینده مجلس بود. سال ۱۳۴۴ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. هفتم تیر ۱۳۶۰، در بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی تهران توسط گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکر او را در صحن حرم امام رضا به خاک سپردند.
جعبه ابزار