محمد رضایی (مشهد)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر چهارم فروردین ۱۳۶۴ در مشهد به دنیا آمد. پدرش سرور نام داشت. دروس خود را تا اتمام دوره متوسطه خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی پرداخت. تا (سطح۴) پرداخت. ایشان به عنوان مدیر مدرسه علمیه حضرت حجت بن الحسن العسکری(عج ) پرداخت. ایشان جانشین تیپ فاطمیون نیز بودند. سرانجام در دهم مهرماه ۱۳۹۳ در سوریه ( دمشق ،منطقه جرمانه ،شهرک دخانیه ) توسط تکفیریون داعشی به شهادت رسید. به همراه سه تن از همرزمانش در قطعه شهدای بهشت رضا(ع) مشهد مقدس آرام گرفتند.

جعبه ابزار