• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مهدی عسگری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید مهدی عسگری
نـام پـدر :محمدعلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۸/۰۵/۰۱
مـحل تـولـد :قزوین - آوج
سـن :۴۱ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۵/۰۳/۲۶
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :سوریه
نـحوه شـهادت :توسط تروریست های تکفیری
وضـعیت پـیکر : جاویدالاثرجعبه ابزار