نظام محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنظام محله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گلوگاه در استان مازندران . این روستا در دهستان آزادگان قرار دارد. روستای نظام محله در ارتفاع ۶۱ متر از سطح دریا واقع گردیده است. محدوده مسکونی بطور کامل در بخش جلگه‌ای واقع شده ولی بخشی از زمین‌های کشاورزی اهالی در بخش کوهستانی قرار دارد. در بخش شمال شرق این روستا شهر گلوگاه ، در شمال غربی آن روستای خورشید کلا ، و روستای تپه سر در ۱۰۰ متری جنوب آن در ارتفاعی حدود ۲۶ متر بالاتر واقع شده‌اند.جعبه ابزار