معرفی سایت
ویکی‌شهید
ایجاد حساب کاربری ورود به سامانه مبدل پانویس انتخاب عنوان مقاله فرایند درج مقاله عنوان بندی و
منبع دهی مقاله
ایجاد پیوند داخلی
بین واژگان مقاله
لینک دادن به
پاورقی کتابخانه
مقاله کامل شده
مبدل پانویس  

کار اصلی مبدل پانویس تبدیل پاورقی های مقاله شما به فرمت قابل درک برای سایت ویکی‌شهید می باشد

مقاله مد نظر را در این قسمت paste می کنیم، سپس روی کانورت کلیک می کنیم، نشانه تبدیل آن است که پاورقی ها بین دو ref قرار می گیرند؛ بعد از آن متن کانورت شده آماده قرار گرفتن در درج مطلب است.

1. دقت کنید که شاخص شما در پاورقی کدام مورد مشخص شده در پایین این قسمت است.

2. آنچه در متن پاورقی به عنوان شاخص قرار داده شد، با آنچه در پانویس قرار داده شده، باید مثل هم باشد، که تبدیل انجام شود، در صورت مغایرت مشکل ایجاد می شود.

3. دقت کنید شاخص پاورقی برای کلمات دیگر در نظر گرفته نشده باشد، مثلا اگر در توضیح یک واژه از این شاخص استفاده شود، آن را نیز به عنوان پاورقی قلمداد می کند، پس باید آن را به شاخص دیگری تبدیل کرد.

4. مشکلی که مبدل در حال حاضر دارد تا آنجایی که آخرین پاورقی وجود دارد را کانورت می کند، و متن بعد از آن را حذف می کند، متن بعد از آخرین پاورقی را باید جداگانه کانورت کرده و به ادامه مقاله پیوند داد.

 جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید
 جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید
 جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید
جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید  

جعبه ابزار