• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان آمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان آمل در مرکز استان مازندران قرار دارد و از شمال به شهرستان محمودآباد ، از شمال شرق به شهرستان فریدون‌کنار ، از شرق به شهرستان بابل ، از غرب به شهرستان نور و از جنوب به استان تهران محدود می‌شود. مرکز این شهرستان شهر آمل است. این شهرستان دارای شش شهر آمل، رینه، گزنک، دابودشت، بابکان و امام‌زاده عبدالله و پنج بخش مرکزی، لاریجان، دابودشت، دشت سر و امامزاده عبدالله است.


جعبه ابزار