• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد وطمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و دوم مهر ۱۳۲۲، در شهرستان مهاباد به دنیا آمد. پدرش بایزید و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به تحصیل علوم دینی و حوزوی در حوزه علمیه اهل سنت تا سطح (مفتی) درس خواند. سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و هشت دختر شد. نهم مرداد ۱۳۶۶، در مکهمکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط نیروهای سعودی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

جعبه ابزار