• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:شهدای روحانی استان آذربایجان غربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • اباذر تقی زاده

 • ابوالقاسم حسینی

 • احمد احمدی (آذربایجان غربی)

 • احمد ذوالفقاری

 • احمد قادرزاده

 • احمدعلی کاظمی کردلر

 • استان آذربایجان غربی

 • اسکندر سعیدی قره قشلاقی

 • اکبر شکرالهی قیلو

 • امیر اهری سلماسی

 • ب

 • بیت الله حسن زاده چهار برج

 • پ

 • پیمان کاظم زاده

 • ج

 • جاوید آهن دوست

 • ح

 • حسن تمکین وش

 • حسن خضرلو

 • حسن علیایی

 • حسین دانشپایه

 • حسین رستم لو

 • حسین عزیزنژاد

 • حمید غفاری آذر

 • حمید محمد مراد طارم

 • خ

 • خالد عزیزی

 • خلیل موسی لو

 • د

 • داریوش علوی

 • ر

 • رجبعلی علمی نیک

 • رحمن عزیزپور

 • رحیم بهرامی

 • رحیم بینایی نیری جوان

 • رسول بیناتی نیری جوان

 • رسول حاجی زاده درزه کنانی

 • رسول عبداللهی

 • رضا سنگی

 • رضا شیخ رشیدی

 • رضا صفری مقیطالو

 • رضا ظفرکیش

 • ز

 • زینال یاقوتی سلطان احمدی

 • س

 • سراج الدین عابدی

 • سعید خوش منظر

 • سیدجعفر طاهری

 • سیدفضل الله آذرنیوش

 • سیدمحسن حسینی (آذربایجان غربی)

 • سیدمحمد موسوی تبریزی

 • سیدمحمدهادی موسوی

 • ش

 • شجاع لطفی

 • شهدای روحانی استان آذربایجان غربی

 • ص

 • صمد حسن زاده بناکار

 • ع

 • عادل علیزاده

 • عبدالباقی واعظی

 • عبدالکریم کرمی

 • عبدالکریم مصطفی پور آذر

 • عبیدالله محمدی

 • عزیز جنگلی ناناسی

 • عظیم مشهور زاده

 • علی پاشا مهدوی همپا

 • علی خدایی

 • علیجان دلداده

 • عمر شاهینی

 • غ

 • غلام رضا مافی

 • غلامرضا دوستی

 • غلامرضا مروت صومعه سفلی

 • ف

 • فرهاد مقدسیان

 • ق

 • قاسم ابراهیمی شوراگلی

 • قاسم کاظمی

 • قربان نجف زاده

 • قربانعلی آقاخانی

 • ک

 • کمال قاسمی قراحسنلو

 • م

 • مجید منصرف

 • محسن حقیرمددی

 • محمد اصغرنژاد

 • محمد حسنی

 • محمد رباطی

 • محمد شیری

 • محمد عظیمی

 • محمد وطمانی

 • محمدرئوف حسین زاده

 • محمدرحیم زنگه کانی

 • محمدسلیم کاظمیان هارویان

 • محمدصادق جهان سپاس

 • میراکبر موسوی

 • میرحسین ذاکریکانی

 • میرخلیل سیدنظری

 • میرولی جلالی

 • میرهاشم رحیمیان حکم آباد اقدم

 • میکائیل حسن پور شوطی

 • و

 • ولی مزرعه لی

 • ی

 • یوسف فتاحی

 • جعبه ابزار