• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارض مفتوح عنوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«الْارْضُ الْمَفْتُوحَةَ عَنْوَةً» زمين فتح شده با قدرت و زور. ارض مفتوح‌العنوة را «ارض خراج» هم مى‌نامند. از ديدگاه فقه اسلامى «ارض مفتوح عنوة» يعنى آن مقدار از سرزمين كافران كه بوسيله قدرت نظامى اسلام (فتوحات اسلامى‌) از آنها گرفته شده است. منافع چنين زمينى با نظر امام صرف مصالح مسلمانان مى‌شود.

زمين كافرانى كه (قبل از رسيدن قواى نظامى‌اسلام‌) اسلام را بپذيرند، ملك آنها خواهد بود و بجز زكات چيز ديگرى پرداخت نمى‌كنند.


۱ - درباره زمین مفتوح عنوه

[ویرایش]

زمین مفتوح عنوه آباد _ زمین مفتوح عنوه موات _ زمین مفتوح عنوه زمان حضور _ زمین مفتوح عنوه زمان غیبت _ اجاره زمین مفتوح عنوه _ احیای زمین مفتوح عنوه _ ارث زمین مفتوح عنوه _ بیع زمین مفتوح عنوه _ تصرف زمین مفتوح عنوه _ تقبیل زمین مفتوح عنوه _ تملک زمین مفتوح عنوه _ خرید زمین مفتوح عنوه _ خمس زمین مفتوح عنوه _ رهن درخت زمین مفتوح عنوه _ رهن زمین مفتوح عنوه _ زکات غلات زمین مفتوح عنوه _ زمین مفتوح غیر عنوه _ ساختمان زمین مفتوح عنوه _ شفعه در زمین مفتوح عنوه _ مسجد زمین مفتوح عنوه _ معاوضه زمین مفتوح عنوه _ معدن زمین مفتوح عنوه _ ملکیت زمین مفتوح عنوه _ هبه زمین مفتوح عنوه _ وقف زمین مفتوح عنوه


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار