شهرستان حمیدیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان حمیدیه یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مرکز این شهرستان شهر حمیدیه است. این شهرستان با انتزاع از شهرستان اهواز در ۱۲ دیماه ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.


رده‌های این صفحه : شهرستان‌های استان خوزستان
جعبه ابزار