لشکر ۱۶ زرهی قزوین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلشگر ۱۶ زرهی قزوین یکی از یگان های رزمی مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران است که استان قزوین را تحت پوشش قرار می دهد.


جعبه ابزار